VIKTIGT MEDDELANDE

Vi har ingen verksamhet på Nässlingen.

Vi vet ej om Nässlingen kommer att öppna.

Om ni vill komma ut i skärgården så finns vi på Finnhamn.

08-542 462 12

info@finnhamn.se

www.finnhamn.se