Välkommen till Nässlingen

VIKTIGT MEDDELANDE

Nässlingen kommer på obestämd tid vara stängd för gäster då fastighetsägaren åtgärdar brister i fastigheterna.

Vi vet ej när detta arbete kommer vara klart.

Om ni vill komma ut i skärgården så finns vi på Finnhamn.

08-542 462 12

info@finnhamn.se

www.finnhamn.se

Kontakta Nässlingen

8 + 9 =

Nässlingen Arkipelag

Postadress
Box 84, 130 25 Ingmarsö.
Bankgiro 5206-8343

Besöksadress
Nässlingens brygga, Nässlingen

E-post
info@nasslingen.se

Telefon
08-542 462 13

Nässlingens Arkipelag AB